<!-- emulacja --> <h1><a href="http://www.emu.freehost.pl/">Emu Najx || Not For Idiots</a> </h1> <p>Emu Najx... Nie dla idiotów.</p> emulacja<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>